Hem Om DalaTelecom Säkerhet/Kvalitet Bilder Kontakt
Säkerhet
Ett personligt säkerhetstänkande är en viktig del i Dala Telecom. Samtliga anställda är utbildade i “Arbete på hög höjd”, där våra montörer lärt sig att hantera sin personliga säkerhetsutrustning, samt hur man evakuerar en nödställd ifrån hög höjd. Vid arbeten finns alltid rescue/första hjälpen utrusning nära till hands, om olyckan skulle vara framme.

Kvalitet
Dala Telecom vill stå för hög kvalitet.
Vad menar vi med hög kvalitet då ?
Ett sätt att definiera kvalitet "alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller tjänst som ger dess förmåga att tillfredsställa kundens uttalade, omedvetna och underförstådda behov."
Med andra ord så finns det många parametrar att väga in i ordet kvalitet, några av dom vi lägger stor vikt vid är pris,flexibilitet,kvalitativ produktion/produkter.
Miljö
Miljön i vår närhet och i stort är en viktig del i vardagen, därför måste vi, i allt vi gör tänka på framtiden.
I våran organisation så är två viktiga punkter i miljöarbetet, den personliga arbetmiljön och miljöbelastningen av våra transporter.
Montörerna i verksamheten är väldigt utsatta för diverse "opåverkbar" arbetsmiljö, men med rätt utrustning så kan det även i dom sämsta förhållandena gå att ha en bra arbetsmiljö.
Transporter är en stor miljöbelastning i vårat samhälle, som vi i Dala Telecom ständigt arbetar för att få ner. Detta gör vi genom att optimera våra arbetsuppdrag och välja resursvänligare alternativ.